Ταράττει τους ανθρώπους

  • από

Ταράττει τους ανθρώπους ου τα πράγματα, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα.

“Δεν είναι τα πράγματα που ταράζουν τους ανθρώπους αλλά οι δοξασίες των ανθρώπων για τα πράγματα”

Επίκτητος ( 50 μ.Χ.-120 μ.Χ , Στωικός φιλόσοφος)