Υπηρεσίες

  • Φαρμακευτική Αγωγή – Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
  • Νέα Θεραπεία r-TMS για την Κατάθλιψη χωρίς φάρμακα
  • Συνθετική & Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
  • Ψυχοθεραπεία επιπλέον ψυχολογικών σχολών από εξειδικευμένους συνεργάτες ψυχολόγους
  • Συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο (Διασυνδετική Ψυχιατρική)
  • Διενέργεια ειδικών σύγχρονων φαρμακογενετικών εξετάσεων που συμβάλλουν στην επιλογή καταλληλότερης φαρμακευτικής αγωγής με τις λιγότερες δυνατές ανεπιθύμητες ενέργειες.
  • Βεβαίωση ψυχικής υγείας για διορισμό/έναρξη εργασιας κατόπιν προγραμματισμένης ψυχιατρικής εξέτασης
  • Βεβαίωση ψυχικής υγείας για έκδοση/ανανέωση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου κατόπιν προγραμματισμένης ψυχιατρικής εξέτασης
  • Ψυχιατρική γνωμάτευση αναπηρίας για χρήση σε ΚΕΠΑ (επιτροπές ΙΚΑ)
  • Επισκέψεις κατ’ οίκον

Αντιμετωπίζονται :