Φαύλος κύκλος υπερκατανάλωσης

Our economy is based on spending billions