Φόβος – Άγχος

Φόβος-άγχος

Φόβος – Άγχος

Φόβος - Άγχος

Φόβος : Μια δυσάρεστη συγκινησιακή κατάσταση ποικίλλουσας έντασης και διάρκειας, που εκλύεται από την εκτίμηση πραγματικής και καθορισμένης επερχόμενης απειλής.

Άγχος : Μια δυσάρεστη συγκινησιακή κατάσταση ποικίλλουσας έντασης και διάρκειας, που εκλύεται από την εκτίμηση επερχόμενης απειλής κατά του εαυτού, ακαθόριστης ή μη πραγματικής.

Η λέξη κλειδί που μας ενδιαφέρει είναι η «εκτίμηση». Ουσιαστικά εκτίμηση είναι η ταχύτατη, ακαριαία ενίοτε, γνωστική εγκεφαλική διαδικασία μέσω της οποίας το άτομο αξιολογεί μια κατάσταση. Έτσι λοιπόν όταν μια κατάσταση αξιολογηθεί ως επικίνδυνη για το άτομο, ακολουθεί ως απάντηση το άγχος. Το άγχος δηλαδή είναι αποτέλεσμα και όχι αιτία. Ένας τρόπος να γίνει αυτό περισσότερο κατανοητό είναι να παραλληλίσουμε το άγχος με το αίσθημα του πόνου.

Έτσι λοιπόν ο πόνος της κοιλιάς για παράδειγμα είναι το αποτέλεσμα μιας παθολογικής διεργασίας όπως π.χ. μια φλεγμονή. Όταν πονάμε αναγκαζόμαστε να κάνουμε κάτι για να διώξουμε τον πόνο. Άρα ο πόνος μας κινητοποιεί ώστε να αντιμετωπίσουμε την αιτία που τον προκάλεσε. Με παρόμοιο τρόπο το άγχος λειτουργεί ως μεσολαβητική διεργασία που μας αναγκάζει να αντιμετωπίσουμε την αιτία που τo προκάλεσε.

Η φοβία είναι μορφή υπερβολικού ή παθολογικού φόβου που επιμένει στο χρόνο και προέρχεται από συγκεκριμένο ερέθισμα.

Το άγχος και ο φόβος αποτελούν τις συναισθηματικές απαντήσεις του ατόμου κατά την εκτίμηση επερχόμενου κινδύνου.


Σπύρος Καλημέρης Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής