Φόβος αλλαγής

Έχω αποδεχτεί το φόβο ως μέρος της ζωής, κυρίως το φόβο της αλλαγής..Προχωράω μπροστά παρά το καρδιοχτύπι που λέει : γύρνα πίσω..

Erica Yong


I have accepted fear as part of

Απάντηση