Χριστουγεννιάτικος προβληματισμός

“Πόσο πολλοί παρατηρούν τα γενέθλια του Χριστού! Πόσο λίγοι τα διδάγματά του!”

“How many observe Christ’s birthday! How few, His precepts!”

Benjamin Franklin

χριστούγεννιατικη γη