Χριστουγεννιάτικος προβληματισμός

  • από

“How many observe Christ’s birthday! How few, His precepts!”

Benjamin Franklin

 

“Πόσο πολλοί παρατηρούν τα γενέθλια του Χριστού! Πόσο λίγοι τα διδάγματά του!”

 

χριστούγεννιατικη γη