Σεξουαλικές Διαταραχές

Ένα ζήτημα που προβληματίζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Οι δυσλειτουργίες αυτές επιπλέκονται στις περισσότερες των περιπτώσεων με ψυχολογικά προβλήματα και ψυχικές διαταραχές, είτε προκαλώντας αυτές, είτε προκαλούμενες από αυτές, είτε και τα δύο. Οι κυριότερες σεξουαλικές δυσλειτουργίες είναι στο έδαφος της σεξουαλικής επιθυμίας, οι διαταραχές στύσης και οι διαταραχές οργασμού.

Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η «ξαφνική» εμφάνιση κάποιας από τις παραπάνω διαταραχές σε νέο άνδρα ή γυναίκα γεγονός που μπορεί να προκαλέσει από μικρού εώς πολύ σοβαρού βαθμού ψυχική διαταραχή τύπου άγχους ή κατάθλιψης. Τυπική είναι η πορεία με πέρασμα από μια σειρά ιατρικές ειδικότητες για εξετάσεις με κύριο εκπρόσωπο την ειδικότητα του ουρολόγου, αλλά και άλλες όπως ενδοκρινολόγος και γυναικολόγος. Πράγματι σε ένα μικρό ποσοστό των περιπτώσεων ανευρίσκεται κάποια αιτία μη ψυχογενής και το ποσοστό αυτό ανεβαίνει όσο ανεβαίνει η ηλικιακή ομάδα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως δεν ανευρίσκεται οργανικό αίτιο, χωρίς αυτό όμως να γλιτώνει τον πάσχοντα από μια σειρά ανώφελων χρονοβόρων και κοστοβόρων θεραπειών, που μπορεί με τη σειρά τους να συνεισφέρουν χρονίως στην ψυχοσωματική επιβάρυνση, την ώρα που σημειώνεται μια τυπική αδυναμία/άρνηση να γίνει αποδεκτό το ψυχογενές υπόβαθρο τέτοιων δυσλειτουργιών. Ενίοτε παρατηρείται σοβαρό ναρκισσιστικό πλήγμα στον ψυχισμό του παθόντα που οδηγεί σε σοβαρές αντιδραστικές ψυχικές διαταραχές, οι οποίες μάλιστα μπορεί να μην απαντούν επαρκώς και σε ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή. Σε ορισμένες περιπτώσεις η βελτίωση της ψυχικής κατάστασης συνδυάζεται και με βελτίωση της σεξουαλικής ζωής, σε άλλες όμως η σεξουαλική δυσλειτουργία επιμένει προκαλώντας παρατεταμένη δυσλειτουργία στην ψυχική ζωή, αλλά και στην καθημερινότητα.

Θα πρέπει να γίνει όλο και περισσότερο κατανοητό στον κόσμο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η αποτελεσματικότερη απάντηση είναι η ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία θα επιληφθεί τόσο σε μαθημένες ιδέες,αντιλήψεις και παρερμηνείες περί της ίδιας της σεξουαλικής πράξης και της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, όσο και στην «αφανή» επίδραση ψυχοπιεστικών παραγόντων, ψυχολογικών αδυναμιών και χαρακτηριστικών προσωπικότητας στο σεξουαλικό πεδίο. Και όλα αυτά σε ένα γενικό κοινωνικό πλαίσιο καταναγκαστικής εξιδανίκευσης όπου το παν έχει γίνει να δείχνεις στον εαυτό σου και στους άλλους πόσο σπουδαίος είσαι.

Σπύρος Καλημέρης Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής

Αρέσει σε %d bloggers: