Ο υπερκαταναλωτισμός σε τίτλους

Ο υπερκαταναλωτισμός σε τίτλους

Πιθανές αιτίες για την υπερκατανάλωση  :

  • Εθισμός?
  • Κάλυψη κενού?
  • Απώλεια της libido?
  • Θέμα κοινωνικού status : “Η φίλη μου έχει i-phone, εγώ γιατί όχι”?
  • Επίπλαστες κατασκευασμένες ανάγκες?
  • Ποιότητα ζωής=υλικά αγαθά ?
  • Herd behaviour?

Σχετικό άρθρο :

Κάποιοι ζουν για να αγοράζουν Οι αιτίες του φαινομένου