Αν κοιτάζω τη μάζα, δε θα δράσω ποτέ

Αν κοιτάζω τη μάζα, δε θα δράσω ποτέ

Αν κοιτάζω τη μάζα, δε θα δράσω ποτέ.

Απάντηση Ακύρωση απάντησης