Ψυχίατρος Σπύρος Καλημέρης

No matter how you feel, get up, dress up and show up

Ανεξάρτητα το πώς νιώθεις, σήκω πάνω, ντύσου κι εμφανίσου


Ανεξάρτητα το πώς νιώθεις, σήκω πάνω, ντύσου κι εμφανίσου!
Exit mobile version