See the suffering around

See the suffering around
Ο τρόπος που υπέφερες σε έκανε να βλέπεις τα δεινά γύρω σου
Ετικέτες: