See the suffering around

See the suffering around

Ο τρόπος που υπέφερες σου επέτρεψε να βλέπεις τα δεινά γύρω σου.

Ο τρόπος που υπέφερες σε έκανε να βλέπεις τα δεινά γύρω σου
Ετικέτες: