Να μείνει και κάτι εκτός από την ανθρώπινη απώλεια

Θα υπάρξει πένθος για τις απώλειες που βιώνουμε ως ανθρωπότητα, αλλά θα υπάρξει μια ωφέλιμη νοηματοδότηση? Θα πάρουμε μαθήματα? Θα προκαλέσει όλο αυτό που ζούμε μια εποικοδομητική αυτοκριτική, για τον τρόπο που βαδίζουμε συλλογικά? Τα μαθήματα μπορεί να είναι πολλά.

Απόρριψη, πόνος, δυστυχία και απώλεια

"Ο κόσμος ανησυχεί για παιδιά που παίζουν με όπλα και εφήβους που παρακολουθούν ταινίες βίας.Φοβόμαστε οτι ένα είδος βίαιης κουλτούρας θα τους επηρεάσει. Κανείς δεν ανησυχεί για παιδιά που ακούν χιλιάδες κυριολεκτικά τραγούδια για πληγωμένες καρδιές, απόρριψη, πόνος, δυστυχία και…