Λέμε στις 9 για να βρεθούμε στις 10

Όταν κάποιος είναι ακριβής στην ώρα του είναι συνήθης η έκφραση «αυτός είναι Άγγλος». Στη σημερινή εποχή υποπτεύομαι ότι χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο. Όχι βέβαια γιατί ο κόσμος δε γνωρίζει τη χαρακτηριστική αυτή ιδιότητα της αγγλικής κουλτούρας, αλλά γιατί μοιάζει…