Όταν σας προτρέπουμε ν’ αλλάξετε

Όταν σας προτρέπουμε ν’ αλλάξετε, δεν είναι για να μας κάνετε τη χάρη. Το κάνουμε γιατί εσείς ζητήσατε βοήθεια. Όταν σας προτρέπουμε ν’ αλλάξετε, δεν εννοούμε να σας αλλάξουμε 100%. Δεν εννοούμε να σας πειράξουμε «αυτό που είστε». Δεν είναι…