εγώ

Μηχανισμοί άμυνας 9.Προβλητική Ταύτιση

Η προβλητική ταύτιση είναι ένα σύνθετο ψυχολογικό φαινόμενο κατά το οποίο όχι μόνο το άτομο προβάλλει μη αποδεκτά συναισθήματα σε άλλο, αλλά παράλληλα λειτουργεί σαν… Περισσότερα »Μηχανισμοί άμυνας 9.Προβλητική Ταύτιση

Μηχανισμοί άμυνας 2.Μετάθεση

Η μετάθεση διαμεσολαβεί την αλλαγή της κατεύθυνσης του συναισθήματος από ένα αρχικό αγχογόνο αντικείμενο σε ένα άλλο, πιο εύκολα διαχειρίσιμο για εμάς. Ας υποθέσουμε ότι… Περισσότερα »Μηχανισμοί άμυνας 2.Μετάθεση