Το διαφορετικό και η αποδοχή

Στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης κάθε ανθρώπου θα μπορούσε να λεχθεί ότι υπάρχει μια εσωτερίκευση στην αντίληψη ότι το οτιδήποτε διαφορετικό είναι προβληματικό (ή δεν είναι καλό, είναι κακό). Το διαφορετικό είναι μη αποδεκτό και το προβληματικό είναι μη αποδεκτό. Έτσι…

Τι σημαίνει επιτυχία

“Try not to become a man of success. Rather become a man of value.” ― Albert Einstein   Στις μέρες μας δεν υπήρχε περίπτωση να μη διαστρεβλωθεί και ο όρος επιτυχία. Στις μέρες μας που πάνω απ’όλα μπαίνει προτεραιότητα ο…