λιποθυμία

Μηχανισμοί άμυνας 6.Μετατροπή

Η μετατροπή είναι μηχανισμός σχηματισμού συμπτωμάτων που συμβαίνει στην υστερία. Είναι η προσπάθεια επίλυσης ψυχικών συγκρούσεων μέσω συμβολικής μετάθεσής τους στο σωματικό πεδίο. Οι εκδηλώσεις… Περισσότερα »Μηχανισμοί άμυνας 6.Μετατροπή