παθητική επιθετική συμπεριφορά

Παθητική επιθετικότητα

  • από
Παθητική επιθετικότητα

Όλοι οι άνθρωποι μπορεί στην καθημερινότητά μας να λειτουργήσουμε λιγότερο ή περισσότερο με παθητική επιθετικότητα, ένας τρόπος έμμεσης πλήξης του άλλου χωρίς ανοιχτή έκφραση θυμού ή οργής.

Παθητικο-επιθετική συμπεριφορά

  DSM-IV Κριτήρια για τη διάγνωση της παθητικής-επιθετικής προσωπικότητας :   1.ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΗΘ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2.ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ ΌΤΙ ΔΕ ΒΡΙΣΚΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 3.ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΚΟΤΥΧΙΑΣ… Περισσότερα »Παθητικο-επιθετική συμπεριφορά