Γυναίκα & Πλαστική : Μια άλλη οπτική

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το φαινόμενο της έξαρσης των πλαστικών επεμβάσεων, τους λόγους που οδηγούν τις γυναίκες σε αυτές, κάποια στοιχεία  ψυχολογίας του όλου ζητήματος. Ως υποσημείωση πρέπει να αναφερθεί το γεγονός οτι ένα ποσοστό των γυναικών που προβαίνουν…