προβολή

Μηχανισμοί άμυνας 9.Προβλητική Ταύτιση

Η προβλητική ταύτιση είναι ένα σύνθετο ψυχολογικό φαινόμενο κατά το οποίο όχι μόνο το άτομο προβάλλει μη αποδεκτά συναισθήματα σε άλλο, αλλά παράλληλα λειτουργεί σαν… Περισσότερα »Μηχανισμοί άμυνας 9.Προβλητική Ταύτιση

Μηχανισμοί άμυνας 3.Προβολή

Η προβολή είναι μηχανισμός άμυνας μέσω του οποίου το άτομο απορρίπτει συναισθήματα, επιθυμίες, ιδιότητες που δεν αντέχει αποδίδοντάς τα σε άλλα άτομα. Το Εγώ αποφορτίζεται… Περισσότερα »Μηχανισμοί άμυνας 3.Προβολή