Η υποκειμενική δυσφορία στην εμπειρία του άγχους

..το αίτιο που προκαλεί το αίσθημα του άγχους δεν είναι συνήθως εύκολα σαφές για την αντίληψή μας. Έτσι αφενώς το άγχος παρερμηνεύεται ως κάτι άλλο, αφετέρου εξαιτίας της υποκειμενικά αφόρητης και δυσφορικής χροιάς του μετατρέπεται το ίδιο σε αντικείμενο του φόβου ..το υπερβολικό άγχος φτάνει να προκαλεί δυσφορία στο άτομο ακριβώς για να του δώσει το μήνυμα της άρσης του αιτίου, άρα μιας βελτιωτικής αλλαγής.

Απόρριψη, πόνος, δυστυχία και απώλεια

"Ο κόσμος ανησυχεί για παιδιά που παίζουν με όπλα και εφήβους που παρακολουθούν ταινίες βίας.Φοβόμαστε οτι ένα είδος βίαιης κουλτούρας θα τους επηρεάσει. Κανείς δεν ανησυχεί για παιδιά που ακούν χιλιάδες κυριολεκτικά τραγούδια για πληγωμένες καρδιές, απόρριψη, πόνος, δυστυχία και…