Συναισθηματικές διαταραχές

Οι παρακάτω διαγνώσεις ανήκουν στις συναισθηματικές διαταραχές (ή διαταραχές διάθεσης).