Νεύρωση vs Ψύχωση

Νεύρωση vs Ψύχωση

Πρόκειται για παλαιές έννοιες που χρησιμοποιούνται ακόμη κατά κόρον στον καθημερινό λόγο για να εκφράσουν γενικά ψυχικό πρόβλημα. Είναι αμφίβολο όμως πόσο γνωρίζει ο κόσμος τι σημαίνουν και τι διαφορές έχουν. Αποτελούν δύο ευρείες κατηγορίες που περιλαμβάνουν η κάθε μία…

Φάρμακα & Μηχανισμοί Δράσης

Φάρμακα & Μηχανισμοί Δράσης

Είναι σίγουρο ότι σχεδόν όλοι μας κάποια στιγμή ή περισσότερες στη ζωή μας έχουμε χρησιμοποιήσει τη λέξη ψυχοφάρμακα. Περιηγηθείτε στα περιεχόμενα της σελίδας για αξιόπιστες επιστημονικές πληροφορίες περί της δράσης των φαρμάκων