Εναλλακτική Οπτική, Κείμενα προβληματισμού - Τροφή για σκέψη, Use these Quotes

Μικρές πράξεις

“Small acts, when multiplied by millions of people, can transform the world.” ― Howard Zinn