Θεραπεία κατάθλιψης χωρίς φάρμακα rTMS

Η Θεραπεία κατάθλιψης χωρίς φάρμακα καθίσταται συχνά μια αναγκαία επιλογή όταν τα φάρμακα δεν προσφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα ή φέρουν παρενέργειες.


Η θεραπεία κατάθλιψης με rTMS βασίζεται στην τροποποίηση της νευρικής δραστηριότητας περιοχών του εγκεφάλου προς όφελος του ασθενή μέσω ενός ειδικού μηχανήματος που παράγει μαγνητικό πεδίο. Με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, τα επαναλαμβανόμενα μαγνητικά πεδία που παράγονται, ενισχύουν την ηλεκτρική δραστηριότητα σε περιοχές του εγκεφάλου που έχει βρεθεί ότι σχετίζονται με την κατάθλιψη, με βασικότερο εκπρόσωπο τον προμετωπιαίο λοβό. Η διαδικασία αυτή όταν επιτελεστεί για ένα επαρκές χρονικό διάστημα που συνήθως προσδιορίζεται σε 4-7 εβδομάδες περίπου, έχει φανεί ότι προσφέρει σημαντικά ποσοστά βελτίωσης στην κατάθλιψη.

rTMS - Θεραπεία κατάθλιψης

Η κατάθλιψη αποτελεί εγκεκριμένη ένδειξη για την εφαρμογή του Επαναλαμβανόμενου Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού (rTMS) τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική (FDA 2007).

Οι συστάσεις της Αμερικανικής Clinical TMS Society για τη χρήση της μεθόδου rTMS αφορούν τις εξής μορφές κατάθλιψης.

  • βαρύ μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο,
  • υποτροπιάζουσα κατάθλιψη,
  • ανθεκτική κατάθλιψη σε φάρμακα

Υπάρχουν διάφοροι τύποι κατάθλιψης. Η βασικότερη και ισχυρότερη ένδειξη της τεχνικής rTMS είναι η ανθεκτική κατάθλιψη. Ανθεκτική ονομάζεται η κατάθλιψη στην οποία δεν επιτυγχάνεται επαρκής ύφεση της συμπτωματολογίας μετά από περισσότερες από δύο φαρμακευτικές προσπάθειες.

Άλλες ενδείξεις για το rTMS είναι η διπολική κατάθλιψη δηλαδή η καταθλιπτική φάση στη διπολική διαταραχή, η επιλόχεια κατάθλιψη, η κατάθλιψη με άγχος κ.α. Η ασφάλεια της μεθόδου την έχει καταστήσει μάλιστα και υποψήφια θεραπεία για την κατάθλιψη στην εγκυμοσύνη.


Ποιά είναι η αποτελεσματικότητα του rTMS στην κατάθλιψη

Η θεραπεία κατάθλιψης χωρίς φάρμακα rTMS είναι αναμφισβήτητη και επιστημονικά τεκμηριωμένη. Τα αποτελέσματα των μελετών για την κατάθλιψη είναι σημαντικά (~ως και 60%) τόσο ως προς την πλήρη ύφεση του καταθλιπτικού επεισοδίου όσο και στην ανταπόκριση στη θεραπεία. Τα στοιχεία αυτά αφορούν εκείνους τους ασθενείς που εμφανίζουν ανθεκτικότητα στη φαρμακευτική αγωγή. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι το rTMS συμβάλλει σε αξιόλογο βαθμό στη θεραπεία της κατάθλιψης σε περισσότερους ανθρώπους απ’ ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν μόνες τους οι πιο παραδοσιακές μέθοδοι (αντικαταθλιπτικά φάρμακα ή/και ψυχοθεραπεία).

Η διάρκεια του αποτελέσματος εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες όπως η φύση και η βαρύτητα της διαταραχής, ο αριθμός των καταθλιπτικών επεισοδίων, διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες, η ανταπόκριση του κάθε ασθενή σε βιολογικές θεραπείες κ.α.


Πως χρησιμοποιείται το rTMS στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης?

  • α) Η θεραπεία κατάθλιψης χωρίς φάρμακα rTMS συνιστάται ως άμεση και βασική θεραπεία για την ύφεση ή βελτίωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης.
  • β) Η θεραπεία κατάθλιψης χωρίς φάρμακα rTMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία συνέχισης ή συντήρησης για ασθενείς που έχουν επωφεληθεί από προηγούμενο κύκλο θεραπείας.
  • γ) Η θεραπεία rTMS συνιστάται να επαναλαμβάνεται σε ασθενείς που έχουν επωφεληθεί από προηγούμενη εφαρμογή της και εμφανίζουν υποτροπή.
  • δ) Η θεραπεια rTMS μπορεί να εφαρμοστεί είτε αυτόνομα είτε συγχρόνως με τη χορήγηση αντικαταθλιπτικών ή άλλων φαρμάκων.

 

Ο Επαναληπτικός Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός είναι μια ασφαλής ανώδυνη διαδικασία με πλεονέκτημα την αποφυγή των ανεπιθύμητων ενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής.

Επίσης εκτεταμένη ενημέρωση για τη μέθοδο rTMS, το φάσμα των εφαρμογών της και άλλες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Smart CNS Center


 

Συγγραφέας του παραπάνω άρθρου είναι ο Σπύρος Καλημέρης Ιατρός, Ιδιώτης Ψυχίατρος & πιστοποιημένος Ψυχοθεραπευτής. Είναι πιστοποιημένο μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών & της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες ψυχιατρικής & συνθετικής ψυχοθεραπείας στο ιατρείο του στην Αθήνα. Εκπαιδευμένος μεταξύ άλλων στην εφαρμογή της καινοτόμου θεραπείας για τις ψυχικές διαταραχές rTMS (Επαναληπτικός Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός).

 

 

Απάντηση