Δυσθυμία

Η δυσθυμία είναι όρος που περιγράφει κακή διάθεση (θυμικό=διάθεση & δυς=κακή) & και διαταραχή με κύριο σύμπτωμα τη μακρόχρονα καταθλιπτική διάθεση.


Στο νεοσύστατο αμερικανικό διαγνωστικό σύστημα DSM V υιοθετείται μια νέα ονομασία που αντιστοιχεί στη δυσθυμία σε «συγχώνευση» με τη χρόνια μείζονα κατάθλιψη, η επιμένουσα καταθλιπτική διαταραχή (persistent depressive disorder).

Το βασικό χαρακτηριστικό της δυσθυμίας είναι η μακρόχρονα καταθλιπτική διάθεση. Το όριο που τίθεται είναι τουλάχιστον 2 χρόνια.Η ένταση του καταθλιπτικού συναισθήματος δεν βρίσκεται όμως σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη το διάστημα της διαταραχής, αν και κάποια κριτήρια μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου θα μπορούσαν να εμφανίζονται και ενίοτε να καλύπτουν την πλήρη διάρκειά της.Αυτό είναι η διαφοροποίηση στα διαγνωστικά κριτήρια της δυσθυμίας σε σχέση με την προηγούμενη κατάταξη στο DSM IV.

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να είναι παρόντα είναι

  • Μειωμένη/αυξημένη όρεξη
  • Αυπνία/υπερυπνία
  • Κόπωση/μειωμένη ενεργητικότητα
  • Μειωμένη αυτοπεποίθηση
  • Μειωμένη συγκέντρωση/ικανότητα λήψης αποφάσεων
  • Αίσθημα απελπισίας

Η δυσθυμία προκαλεί μείωση της ατομικής λειτουργικότητας σε οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο. Συνήθως εγκαθίσταται σε νεαρή ηλικία και στη διάρκεια της χρόνιας πορείας της επικαλύπτεται ενίοτε από μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια (ο όρος «διπλή κατάθλιψη» αναφέρεται σε αυτό το φαινόμενο). Σε λίγες περιπτώσεις δύναται να εμφανιστούν αλλαγές στη διάθεση και τη συμπεριφορά που προσεγγίζουν τον άλλο πόλο (ευφορία, υπερδραστηριότητα, λογόρροια κ.α.) οπότε η διαταραχή μετατρέπεται σε διπολική (τύπου ΙΙ συχνότερα).

Σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων η κατάσταση αυτή περιπλέκεται με διαταραχή προσωπικότητας του δεύτερου και τρίτου φάσματος κατά κύριο λόγο π.χ. οριακή, ψυχαναγκαστική, αποφευκτική. Ο παλαιός όρος «καταθλιπτική διαταραχή προσωπικότητας» φαίνεται να έχει διαγνωστική συσχέτιση με τη δυσθυμία. Επιπλέον άλλες συχνές συννοσηρές καταστάσεις είναι οι αγχώδεις διαταραχές, αλλά και η κατάχρηση αλκοόλ.

Η θεραπεία της διαταραχής είναι παρόμοια με τη θεραπεία της κατάθλιψης. Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία ενδείκνυται ισχυρά για την καταπολέμηση των χρόνιων αρνητικών πεποιθήσεων που «δουλεύουν στο παρασκήνιο» και ευθύνονται για τις καταθλιπτικές εκδηλώσεις.


δυσθυμία

Σπύρος Καλημέρης Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής