Κατάθλιψη στους ηλικιωμένους

Η κατάθλιψη στους ηλικιωμένους αποτελεί τη συχνότερη συναισθηματική διαταραχή της τρίτης ηλικίας. Ηλικιωμένοι και κατάθλιψη δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο καθώς η προσαρμογή στην πάροδο του χρόνου με τη σχετική φθορά/απώλεια σωματικών δυνατοτήτων που συνεπάγεται και το διαφαινόμενο πλησίασμα του θανάτου δεν είναι αυτονόητη. Παρακάτω εξειδικεύουμε κάποια στοιχεία που προεξάρχουν στην κατάθλιψη που εμφανίζεται σε ηλικίες >60 ετών.

Η κατάθλιψη στους ηλικιωμένους μπορεί να είναι:

  • Υποτροπιάζουσα ή χρόνια κατάθλιψη η οποία είχε έναρξη σε μικρότερη ηλικία και συνεχίστηκε για λόγους μη σωστής συμμόρφωσης στην αγωγή, ανθεκτικότητας , συνοσηρότητας ή άλλους.
  • Πρωτοεμφανιζόμενο καταθλιπτικό επεισόδιο (αντιδραστική κατάθλιψη) σε μεγάλη ηλικία λόγω ποικίλλων ψυχοπιεστικών παραγόντων οξέων (π.χ. απώλεια συντρόφου) ή χρόνιων (π.χ. επιβάρυνση από χρόνιο νόσημα).
  • Δευτεροπαθής. Σε αυτή την περίπτωση στην αιτιοπαθογένεια της κατάθλιψης άμεσο ρόλο παίζουν μια ποικιλία σωματικών νόσων όπως για παράδειγμα νευρολογικές (Parkinson, εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο, εγκεφαλίτιδες  κ.α.) , νεοπλάσματα, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και άλλες. Επίσης μπορεί να ευθύνονται διάφορα φάρμακα όπως για παράδειγμα  τα κορτικοειδή ή κάποια αντιυπερτασικά και τέλος η κατάχρηση αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Τα γενικά κριτήρια για τη διάγνωση του καταθλιπτικού επεισοδίου ισχύουν και στους ηλικιωμένους με τις εξής ιδιαιτερότητες :

  • Συχνότερη εκδήλωση γνωσιακών διαταραχών όπως μνήμης, προσοχής, συγκέντρωσης, προσανατολισμού (καταθλιπτική ψευδοάνοια)
  • Συχνότερες διαταραχές συμπεριφοράς  &  ψυχοκινητικότητας όπως απάθεια, επιβράδυνση ή έντονη ψυχοκινητική ανησυχία
  • Συχνότερες διαταραχές ύπνου όπως αϋπνία

Η κατάθλιψη στους ηλικιωμένους έχει δυσμενείς συνέπειες για την ποιότητα ζωής τους, των οικείων τους, αλλά και την πορεία άλλων σωματικών νόσων που πιθανώς να παρουσιάζουν. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αυτοκτονίας και πρέπει να σημειωθεί ότι οι ηλικιωμένοι κάνουν λιγότερες απόπειρες και πραγματοποιούν περισσότερες αυτοκτονίες σε σχέση με τις μικρότερες ηλικίες. Η αντιμετώπιση της κατάθλιψης των ηλικιωμένων αποτελεί ψυχιατρική «πρόκληση» καθώς παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που αφορούν το μειωμένο μεταβολισμό τους, τη μεγαλύτερη ευαισθησία τους σε ανεπιθύμητες ενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής, τις αλληλεπιδράσεις της τελευταίας με φάρμακα για άλλες παθήσεις που τυχόν να λαμβάνονται κ.α.

Για τα συμπτώματα κατάθλιψης σε ηλικιωμένους εκτός από τη φαρμακοθεραπεία που συνίσταται κυρίως στα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, μπορεί να εφαρμοστεί ο επαναληπτικός διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός rTMS και η ηλεκτροσπασμοθεραπεία, η οποία είναι πολύ πιο ασφαλής και αποτελεσματική απ’ ότι γενικώς πιστεύεται.

Σήμερα η κατάθλιψη σε ηλικιωμένους υποδιαγιγνώσκεται και υποθεραπεύεται. Στόχος της σύγχρονης ψυχιατρικής (αλλά και ιατρικής) πρακτικής θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στην αναγνώριση και αντιμετώπιση της διαταραχής.

Κατάθλιψη στους ηλικιωμένους

Συγγραφέας του παραπάνω άρθρου είναι ο Σπύρος Καλημέρης Ιατρός, Ιδιώτης Ψυχίατρος & πιστοποιημένος Ψυχοθεραπευτής. Είναι πιστοποιημένο μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών & της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες ψυχιατρικής & συνθετικής ψυχοθεραπείας στο ιατρείο του στην Αθήνα. Εκπαιδευμένος μεταξύ άλλων στην εφαρμογή της καινοτόμου θεραπείας για τις ψυχικές διαταραχές rTMS (Επαναληπτικός Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός).

Απάντηση