Ψυχωτικές διαταραχές

Οι ψυχωτικές διαταραχές ή ψυχώσεις είναι ψυχικές διαταραχές με κύρια συμπτώματα το παραλήρημα και τις ψευδαισθήσεις.

Σε μία ψυχωτική διαταραχή ενδέχεται να μειωθεί η επαφή του ασθενή με την πραγματικότητα και συνήθως παραβλάπτεται η ικανότητά του για να κρίνει, να σκέφτεται, να ανταποκρίνεται συναισθηματικά, να επικοινωνεί, να φροντίζει τον εαυτό του.


Τα συμπτώματα ψυχωτικής διαταραχής χωρίζονται σε θετικά και αρνητικά

Διαταραχές περιεχομένου σκέψης (θετικά) : Παραληρητικές ιδέες π.χ. παραλήρημα καταδίωξης συνωμοσίας, μεγαλομανίας, κλοπής, ερωτομανιακό κ.α

Διαταραχές αντίληψης (θετικά) : Ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις, ψευδοψευδαισθήσεις που μπορεί να προέρχονται από όλα τα αισθητήρια συστήματα του οργανισμού, δηλαδή ακουστικές, οπτικές, απτικές, οσφρητικές, γευστικές και κιναισθητικές.

Διαταραχές λόγου (αρνητικά) : ρυθμού, ροής, οργάνωσης π.χ. πτωχεία λόγου, χάλαση συνειρμού, ασυναρτησία, ιδεοφυγή

Διαταραχές ψυχοκινητικότητας (αρνητικά) : π.χ. διέγερση, εμβροντησία, κατατονία, στερεοτυπίες,

Συναισθηματικές διαταραχές (αρνητικά) : απάθεια, δυσαρμονία, συναισθηματική απροσφορότητα, δηλαδή καταφανής ασυμφωνία μεταξύ περιεχομένου σκέψης και συναισθηματικής απάντησης όπως π.χ. εκδήλωση χαράς επί κάποιας απώλειας.

Γνωστικά συμπτώματα : Συνήθως όχι άμεσα εμφανή προβλήματα στη μνήμη, την προσοχή, την συγκέντρωση και άλλες γνωστικές λειτουργίες που απαρτιώνουν εξωτερικά ερεθίσματα.

Μείωση λειτουργικότητας (αρνητικά) : Παραμέληση προσωπικής υγιεινής, κοινωνική απόσυρση, απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες, αδυναμία για εργασία.

Συμπεριφορά : Παράξενη, ιδιόμορφη συμπεριφορά, ενίοτε επιθετικότητα.


Στις ψυχωτικές διαταραχές υπάρχουν διάφορες διαγνωστικές περιπτώσεις με κοινά στοιχεία, αλλά και διαφορές.

Μια ψύχωση μπορεί να έχει πρόδρομη φάση κατά την οποία δεν υπάρχουν έντονα οξέα συμπτώματα, αλλά αρχίζουν σταδιακά να σημειώνονται αλλαγές στον ασθενή, ενεργό φάση δηλαδή την κατεξοχήν ψυχωτική περίοδο και υπολειμματική φάση κατά την οποία δεν υπάρχουν έντονα ενεργά συμπτώματα, αλλά μειωμένη λειτουργικότητα με γνωσιακά και συναισθηματικά ελλείμματα.

Μάθετε περισσότερα για διαταραχές που ανήκουν στις ψυχώσεις ή μπορεί να εμφανιστούν με ψυχωτικά συμπτώματα


Άλλες σχετικές διαγνώσεις είναι

Σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή

Επινεμόμενη ψυχωτική διαταραχή (Folie a Deux)

Ψυχωτική διαταραχή οφειλόμενη σε Γενική Σωματική Κατάσταση

Ψυχωτικές διαταραχές προκαλούμενες από ουσίες

Ψυχωτική διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς


Οι ψυχωτικές διαταραχές παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ποικιλομορφίας τόσο σε εκδηλώσεις, όσο και σε βαρύτητα, ενώ και η αιτιοπαθογένειά τους δεν είναι ως σήμερα ικανοποιητικά ξεκαθαρισμένη.

Μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες θεραπείας των ψυχώσεων σήμερα


Συγγραφέας του παραπάνω άρθρου είναι ο Σπύρος Καλημέρης Ιατρός, Ιδιώτης Ψυχίατρος & πιστοποιημένος Ψυχοθεραπευτής. Είναι πιστοποιημένο μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών & της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες ψυχιατρικής & συνθετικής ψυχοθεραπείας στο ιατρείο του στην Αθήνα. Εκπαιδευμένος μεταξύ άλλων στην εφαρμογή της καινοτόμου θεραπείας για τις ψυχικές διαταραχές rTMS (Επαναληπτικός Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός).