Ψυχωτικές διαταραχές (ψυχώσεις)

Τι είναι οι ψυχωτικές διαταραχές

Οι ψυχωτικές διαταραχές αναφέρονται για συντομία και ως ψυχώσεις και είναι ψυχικές διαταραχές με κύρια συμπτώματα το παραλήρημα και τις ψευδαισθήσεις.

Σε μία ψυχωτική διαταραχή ενδέχεται να μειωθεί η επαφή του ασθενή με την πραγματικότητα και συνήθως παραβλάπτεται η ικανότητά του για να κρίνει, να σκέφτεται, να ανταποκρίνεται συναισθηματικά, να επικοινωνεί, να φροντίζει τον εαυτό του.


Συμπτώματα ψυχωτικής διαταραχής

Χωρίζονται σε θετικά και αρνητικά

Διαταραχές περιεχομένου σκέψης (θετικά) : Παραληρητικές ιδέες π.χ. παραλήρημα καταδίωξης συνωμοσίας, μεγαλομανίας, κλοπής, ερωτομανιακό κ.α

Διαταραχές αντίληψης (θετικά) : Ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις, ψευδοψευδαισθήσεις που μπορεί να προέρχονται από όλα τα αισθητήρια συστήματα του οργανισμού, δηλαδή ακουστικές, οπτικές, απτικές, οσφρητικές, γευστικές και κιναισθητικές.

Διαταραχές λόγου (αρνητικά) : ρυθμού, ροής, οργάνωσης π.χ. πτωχεία λόγου, χάλαση συνειρμού, ασυναρτησία, ιδεοφυγή

Διαταραχές ψυχοκινητικότητας (αρνητικά) : π.χ. διέγερση, εμβροντησία, κατατονία, στερεοτυπίες,

Συναισθηματικές διαταραχές (αρνητικά) : απάθεια, δυσαρμονία, συναισθηματική απροσφορότητα, δηλαδή καταφανής ασυμφωνία μεταξύ περιεχομένου σκέψης και συναισθηματικής απάντησης όπως π.χ. εκδήλωση χαράς επί κάποιας απώλειας.

Γνωστικά συμπτώματα : Συνήθως όχι άμεσα εμφανή προβλήματα στη μνήμη, την προσοχή, την συγκέντρωση και άλλες γνωστικές λειτουργίες που απαρτιώνουν εξωτερικά ερεθίσματα.

Μείωση λειτουργικότητας (αρνητικά) : Παραμέληση προσωπικής υγιεινής, κοινωνική απόσυρση, απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες, αδυναμία για εργασία.

Συμπεριφορά : Παράξενη, ιδιόμορφη συμπεριφορά, ενίοτε επιθετικότητα.


Φάσεις ψύχωσης

Μια ψύχωση μπορεί να έχει πρόδρομη φάση κατά την οποία δεν υπάρχουν έντονα οξέα συμπτώματα, αλλά αρχίζουν σταδιακά να σημειώνονται αλλαγές στον ασθενή, ενεργό φάση δηλαδή την κατεξοχήν ψυχωτική περίοδο και υπολειμματική φάση κατά την οποία δεν υπάρχουν έντονα ενεργά συμπτώματα, αλλά μειωμένη λειτουργικότητα με γνωσιακά και συναισθηματικά ελλείμματα.

Ποιες είναι οι ψυχωτικές διαταραχές


Άλλες σχετικές με ψύχωση διαγνώσεις

Σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή

Επινεμόμενη ψυχωτική διαταραχή (Folie a Deux)

Ψυχωτική διαταραχή οφειλόμενη σε Γενική Σωματική Κατάσταση

Ψυχωτικές διαταραχές προκαλούμενες από ουσίες

Ψυχωτική διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς


Στις ψυχωτικές διαταραχές υπάρχουν διάφορες διαγνωστικές περιπτώσεις με κοινά στοιχεία, αλλά και διαφορές. Μια σύγχρονη οπτική των ψυχώσεων είναι ότι συνιστούν ένα φάσμα με υψηλό βαθμό ποικιλομορφίας τόσο σε εκδηλώσεις, όσο και σε βαρύτητα. Στην άποψη αυτή συντελεί και η ολοένα και αυξανόμενη πολυγονιδιακή αιτιοπαθογένεια που διαπιστώνεται.

Δυνατότητες θεραπείας των ψυχώσεων σήμερα


Σπύρος Καλημέρης Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής