Να κατευθύνεις το θυμό

Είναι σοφό να κατευθύνεις το θυμό σου προς τα προβλήματα όχι προς τους ανθρώπους, να εστιάζεις την ενέργειά σου σε απαντήσεις, όχι σε δικαιολογίες.

Είναι σοφό να κατευθύνεις το θυμό σου