Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (άυλη & μη)

Στο ιατρείο μας αποτελεί προτεραιότητα ο καθορισμός σωστής φαρμακευτικής αγωγής με πλάνο & υπευθυνότητα. Η φαρμακοθεραπεία επιλέγεται σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη.

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση κάθε φαρμάκου θα πρέπει να διενεργείται από τον ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς αυτός είναι πιο εξοικειωμένος στη σωστή χρήση του. Όπως π.χ. ο ψυχίατρος δεν μπορεί να συνταγογραφεί ουρολογικά φάρμακα, έτσι και ένας καρδιολόγος δεν μπορεί να συνταγογραφεί ψυχιατρικά φάρμακα και ούτω καθεξής. Η συνταγογράφηση φαρμάκων ηλεκτρονική ή μη, αποτελεί σημαντική ιατρική πράξη.

Ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή

Συχνά όταν δε γνωρίζουμε επαρκώς ένα αντικείμενο, ενδέχεται να διατηρούμε αμφίβολες αντιλήψεις περί αυτού. Ακριβώς με στόχο την πιο αξιόπιστη γνώση και την αποσαφήνιση πιθανών μύθων, προτείνουμε να ενημερωθείτε για τα ψυχιατρικά φάρμακα και τη δράση τους. Να σημειωθεί βέβαια ότι οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν την εξατομικευμένη ψυχιατρική εξέταση και προσέγγιση που γίνεται δια ζώσης από τον ειδικό ψυχίατρο.


ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Διεύθυνση Ιατρείου : Ορμινίου 34 Ιλίσια, Αθήνα