Ένα ψυχολογικό μανιφέστο για την επόμενη κυβέρνηση

Ένα ψυχολογικό μανιφέστο για την επόμενη κυβέρνηση

Την ώρα που κάποιοι με σχεδόν υπαρξιακή αγωνία διυλίζουνε τον κώνωπα και καταπίνουνε την κάμηλο, κάπου αλλού : “Κάθε κυβέρνηση σοβαρά προσανατολισμένη στη βελτίωση της ζωής των πολιτών και στην κατανόηση του γιατί κοινωνικά προβλήματα παραμένουν ανυπέρβλητα, πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές και οι παρεμβάσεις της βασίζονται σε μια εις βάθος κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς”. 

Απόσπασμα μεταφρασμένο από δημόσια παρέμβαση στα πολιτικά κόμματα της British Psychological Society σε σχέση με τις επικείμενες εκλογές στη Μεγάλη Βρεταννία. 

Κάπου αρχίζει και γίνεται αντιληπτό ότι η ενσωμάτωση βασικών ψυχολογικών γνώσεων στη χάραξη κατάλληλων κοινωνικά προσανατολισμένων πολιτικών είναι μείζονος σημασίας. Υγεία, ψυχική υγεία, ποιότητα ζωής, ανατροφή παιδιών από μικρή ηλικία εντός οικογένειας και σχολείου, φτώχεια, εργασία και πολλά άλλα ακόμη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους διαιωνίζοντας προβλήματα του ατόμου και του συνόλου. 

Ολόκληρο το μανιφέστο (5-10 λεπτά ανάγνωσμα) εδώ : A Psychological Manifesto

1 σκέψη για το “Ένα ψυχολογικό μανιφέστο για την επόμενη κυβέρνηση”

Απάντηση