Ήρωας?

Εκείνος που λειτουργεί στη ζωή του άτεγκτος και απόλυτα πεπεισμένος για την ιδανικότητα των όσων κάνει και πρεσβεύει, όντας απαίδευτος να δεχτεί την οποιαδήποτε υπόνοια σφάλματος και παρά τις ενδεχόμενες συντριπτικές ενδείξεις περί αυτού, είναι πολύ συχνό ότι θα συνεχίσει έτσι ως το τέλος.

Αυτός ο τύπος ανθρώπου θα περάσει από μεγάλες κακουχίες, μεταξύ αυτών και σοβαρά ψυχοσωματικά προβλήματα υγείας και παρ’ όλ’ αυτά θα συνεχίζει ακάθεκτος την «ένδοξη» πορεία του, καθώς αυτό που τον κινεί είναι τόσο πανίσχυρο και εγκυστωμένο, που κάθε πιθανότητα μεταβολής του εγκυμονεί για τον ψυχισμό του κίνδυνο κατάρρευσης.

Η πεποίθηση να συνεχίζει την προσωπική του «μάχη» είναι τόσο ακλόνητη γι’ αυτόν, που συγκρίνεται με την ακλόνητη στάση ηρωικών μορφών του παρελθόντος που έφτασαν να δώσουν τη ζωή τους για ιδανικά όπως η ελευθερία. Μάλιστα δε θα ήταν παράξενο ο άνθρωπος αυτός να λαμβάνει ιδιόμορφη ευχαρίστηση φαντασιώνοντας τον εαυτό του ως ήρωα.