Αδιαφορία προς τα κοινά

Το τίμημα που καλοί άνθρωποι πληρώνουν για την αδιαφορία προς τα κοινά είναι να κυβερνώνται από κακούς ανθρώπους

Πλάτων


The price good men pay for indifference
Ετικέτες:

Απάντηση