Αποσύνδεση (dissociation)

αποσύνδεση

Η αποσύνδεση είναι ένας ευρύτατα χρησιμοποιούμενος μηχανισμός άμυνας του ανθρώπου. Η αποσύνδεση επιτρέπει στον εαυτό (στο ΕΓΩ) να μεταβάλει την εσωτερική του κατάσταση έτσι ώστε ο πόνος από μια εσωτερική σύγκρουση να μη βιώνεται. Πιο απλά, όπως δηλώνει και η λέξη αποσυνδεόμαστε από συναισθηματικές ή σωματικές εμπειρίες στην προσπάθεια να ελέγξει, να μειώσει ή να μηδενίσει τη δυσφορία. Επιπλέον επιστρατεύεται και ως τρόπος διαχείρισης σε μη ενδιαφέροντα ερεθίσματα.

Πρόκειται για προσαρμοστικό μηχανισμό που συμβαίνει στο φυσιολογικό πληθυσμό χωρίς να θεωρείται υποχρεωτικά ψυχοπαθολογία. Ακραίες εκδηλώσεις του μηχανισμού τόσο σε ένταση όσο και σε συχνότητα που επηρεάζουν σοβαρά τη λειτουργικότητα εμπίπτουν πλέον σε ψυχοπαθολογικές κατηγορίες και χρήζουν θεραπείας. Μια διαφορά από τους υπόλοιπους μηχανισμούς άμυνας έγκειται στο οτι ορισμένες φορές η αποσύνδεση μπορεί συνειδητά να προκληθεί όπως για παράδειγμα στο διαλογισμό.

Οι αποσυνδετικές εκδηλώσεις παρουσιάζουν ποικιλία ως εξής :

  • Απάθεια, συναισθηματικό μούδιασμα (emotional numbing)
  • Εντονη απορρόφηση σε ερέθισμα (absorption)
  • Φαντασίωση
  • Ονειροπόληση
  • Highway Hypnosis (ο ρεμβασμός όταν οδηγούμε συνήθως σε μακρινές αποστάσεις)
  • Αποπροσωποποίηση – Αποπραγματοποίηση
  • Ψυχογενής αμνησία
  • Αποσυνδετική Διαταραχή Προσωπικότητας

Σπύρος Καλημέρης Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής

Ετικέτες: