Ενδοβολή

Ενδοβολή.
Ψυχική διεργασία συναφής με την ταύτιση, κατά την οποία αντικείμενα και ιδιότητές τους μεταφέρονται με φαντασιωσικό τρόπο από «έξω» προς τα «μέσα», προς το Εγώ δηλαδή.

Ενδοβολή
Ετικέτες: