Αποδοχή

Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα εκτός και αν το αποδεχτούμε.

you cannot change

Απάντηση