Skip to content

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες εξέτασης, διάγνωσης και θεραπείας ψυχικών διαταραχών & ψυχολογικών συμπτωμάτων ενηλίκων

Θεραπευτικό πλαίσιο

Η επίσκεψη στο ιατρείο γίνεται με κλείσιμο ραντεβού.

Η διαδικασία ξεκινά με την πραγματοποίηση του πρώτου ραντεβού όπου τίθεται το αίτημα του ασθενούς ή ενδιαφερόμενου για κάποια υπηρεσία.

Η πρώτη σας επίσκεψη συνίσταται σε μια προκαταρκτική αξιολόγηση των δυσκολιών σας κατά την οποία θα υπάρξει μια αρχική εκτίμηση-διάγνωση. Επιπλέον μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε κάποια ερωτηματολόγια, κάτι που βοηθάει επικουρικά στην επιλογή της βέλτιστης θεραπευτικής προσέγγισης για εσάς.

Η διάγνωση συνήθως είναι εφικτό να τεθεί στην πρώτη συνεδρία. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι συχνά και λόγω της σύνθετης φύσης του ψυχισμού μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω διερεύνηση σε περισσότερες συνεδρίες, ενώ μπορεί να ζητηθούν και συμπληρωματικές εξετάσεις ή τεστ αξιολόγησης.

Τελικά ο θεραπευτής θα σας προτείνει το θεραπευτικό πλάνο που κρίνει ότι θα σας ταίριαζε καλύτερα. Υπάρχει περίπτωση αυτό να συνεπάγεται τη συμβολή ενός συνδυασμού υπηρεσιών εντός ή/και εκτός του ιατρείου, όποτε και θα ενημερωθείτε σχετικά. Για παράδειγμα μπορεί να κριθεί ότι χρειάζεστε παράλληλη ψυχιατρική υποστήριξη από το γιατρό και ψυχοθεραπευτική υποστήριξη από κάποιον ειδικό συνεργάτη.

υπηρεσίες

Μια επιτυχημένη θεραπεία δεν επέρχεται συνήθως άμεσα και ιδανικά. Μαγικές λύσεις στην ψυχική υγεία δεν υπάρχουν. Μια σωστή θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει ένα πλάνο παρακολούθησης ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με τη διαχείριση κάθε σχετικής με την υγεία σας παραμέτρου. Η συμμόρφωση με τις οδηγίες του ειδικού που επιλέξατε να σας βοηθήσει είναι εξέχουσας σημασίας για τη θεραπεία μιας ψυχικής διαταραχής.

Η τήρηση των προγραμματισμένων συναντήσεων είναι σημαντικό κομμάτι μιας θεραπευτικής σχέσης. Η ενεργός σας συμμετοχή είναι σημαντική προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότητα στο θεραπευτικό πλάνο.

Ακυρώσεις

Στο χώρο της ψυχικής υγείας η θεραπευτική σχέση, ο αμφίδρομος σεβασμός και η απρόσκοπτη διεξαγωγή των θεραπευτικών συνεδριών έχουν μείζονα σημασία. Για αυτό το λόγο εφαρμόζεται συγκεκριμένη πολιτική σε περιπτώσεις επανειλημμένων ακυρώσεων ή τελευταίας στιγμής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή στη δια ζώσης επαφή.


Συνεδρίες online, τηλεψυχιατρική, τηλεσυνεδρίες, e-therapy

Αφορά την ψυχιατρική εξέταση, παρακολούθηση από ψυχίατρο και ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες από απόσταση μέσω υπολογιστή για όσους βρίσκονται μακριά σε άλλη πόλη ή χώρα ή δεν έχουν τη δυνατότητα για διάφορους λόγους να έρθουν δια ζώσης στο ιατρείο.

συνεδρίες online

Ψυχιατρική Φαρμακευτική Αγωγή & Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Στο ιατρείο μας αποτελεί προτεραιότητα ο καθορισμός σωστής φαρμακευτικής αγωγής με πλάνο & υπευθυνότητα. Η θεραπεία με φάρμακα επιλέγεται σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη.

Υπηρεσίες

rTMS – Επαναληπτικός διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός

στη θεραπεία κατάθλιψης , ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής και άλλων ψυχικών διαταραχών.

Υπηρεσίες

Φωτοθεραπεία 

Χρήση έντονου άσπρου φωτός για την εποχική κατάθλιψη, την αυπνία και την υπερφαγία.

Υπηρεσίες

Φαρμακογονιδιωματική 

Στοχευμένη μελέτη της δράσης των φαρμάκων σε σχέση με το γονότυπο του ατόμου με στόχο την εξατομικευμένη και αποτελεσματική θεραπεία με λιγότερες παρενέργειες.

Υπηρεσίες

Ψυχοθεραπεία

Ξεκινήσατε ψυχοθεραπεία και ανακαλύπτετε στην πορεία ότι δε σας ταιριάζει; Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο.

Ψυχοθεραπεία από τον ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή Σπύρο Καλημέρη* ή από έμπειρους συνεργάτες του εκπαιδευμένους σε διάφορες ψυχοθεραπευτικές σχολές.

Συχνά εφαρμόζεται παράλληλη ψυχιατρική και ψυχοθεραπευτική υποστήριξη στον ίδιο ασθενή από δύο θεραπευτές σε συνεργασία, με στόχο τη βέλτιστη παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας


Έκδοση Ψυχιατρικής Γνωμάτευσης

Για διορισμό/έναρξη εργασίας, έκδοση/ανανέωση άδειας κυνηγετικού όπλου μετά από προγραμματισμένη ψυχιατρική εξέταση.

Έκδοση πιστοποιητικού ΚΕΠΑ για αναπηρική σύνταξη λόγω ψυχικής διαταραχής

Πιστοποιητικό αναπηρίας – γνωμάτευση για σχιζοφρένεια, ψυχώσεις, διπολική διαταραχή, άνοια.


Επισκέψεις κατ’ οίκον

Η επίσκεψη κατ’ οίκον διεξάγεται κατόπιν συνεννόησης με τον ψυχίατρο και ανάλογα με το φόρτο του προγράμματός του στο ιατρείο.


Το ιατρείο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας στα Ιλίσια στην οδό Ορμινίου 34.

Οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας

Ζητήστε ραντεβού