Υπηρεσίες

Υπηρεσίες εξέτασης, διάγνωσης και θεραπείας ψυχικών διαταραχών & ψυχολογικών συμπτωμάτων ενηλίκων

Θεραπευτικό πλαίσιο

Η επίσκεψη στο ιατρείο γίνεται με κλείσιμο ραντεβού.

Η διαδικασία ξεκινά με την πραγματοποίηση του πρώτου ραντεβού όπου τίθεται το αίτημα του ασθενούς ή ενδιαφερόμενου για κάποια υπηρεσία. Η πρώτη σας επίσκεψη συνίσταται στη λήψη του ιστορικού και σε μια προκαταρκτική αξιολόγηση των δυσκολιών σας κατά την οποία μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε και κάποια ερωτηματολόγια. Αυτό βοηθάει στην επιλογή της βέλτιστης θεραπευτικής προσέγγισης για εσάς.

Η διάγνωση συνήθως είναι εφικτό να τεθεί στην πρώτη συνεδρία. Αν και λιγότερο συχνά, σε ορισμένες πιο σύνθετες περιπτώσεις η διάγνωση χρειάζεται περισσότερες από μία συνεδρίες για να καθοριστεί, ενώ μπορεί να ζητηθούν και συμπληρωματικές εξετάσεις ή τεστ αξιολόγησης.

Τελικά ο θεραπευτής θα σας προτείνει το θεραπευτικό πλάνο που κρίνει ότι θα σας ταίριαζε καλύτερα. Υπάρχει περίπτωση αυτό να συνεπάγεται τη συμβολή ενός συνδυασμού υπηρεσιών εντός ή/και εκτός του ιατρείου, όποτε και θα ενημερωθείτε σχετικά. Για παράδειγμα μπορεί να κριθεί ότι χρειάζεστε παράλληλη ψυχιατρική υποστήριξη από το γιατρό και ψυχοθεραπευτική υποστήριξη από κάποιον ειδικό συνεργάτη.

Ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει το χρόνο έναρξης της θεραπείας σας είναι η διαθεσιμότητα ωρών και του χώρου. Αυτό είναι αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου και μπορεί να χρήζει επαναδιαπραγμάτευσης στην πορεία της συνεργασίας ανάλογα με τις ανάγκες και των δύο πλευρών.


Η ενεργός σας συμμετοχή είναι σημαντική προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στη θεραπεία σας. Είναι σημαντικό να μην καθυστερείτε στα ραντεβού σας, προκειμένου να αξιοποιήσετε το χρόνο που αφιερώνεται προς όφελός σας. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε τη θεραπεία σας είναι δική σας ευθύνη να τηρήσετε τις προγραμματισμένες συναντήσεις.

Μια επιτυχημένη θεραπεία δεν επέρχεται συνήθως άμεσα και ιδανικά. Μαγικές λύσεις στην ψυχική υγεία δεν υπάρχουν. Μια σωστή θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει ένα πλάνο παρακολούθησης ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με τη διαχείριση κάθε σχετικής με την υγεία σας παραμέτρου. Η συμμόρφωση με τις οδηγίες του ειδικού που επιλέξατε να σας βοηθήσει είναι εξέχουσας σημασίας για τη θεραπεία μιας ψυχικής διαταραχής.

Ακυρώσεις

Στο χώρο της ψυχικής υγείας ο σεβασμός προς τον ασθενή και η αρμονική, απρόσκοπτη διεξαγωγή των θεραπευτικών συνεδριών έχουν μείζονα σημασία. Παράλληλα, ο ορισμός ενός πλαισίου και η εγκαθίδρυση ορίων τόσο για τον θεραπευόμενο όσο και για τον θεραπευτή αποτελούν κεντρικά σημεία της θεραπευτικής σχέσης και διαδικασίας. Έτσι λοιπόν :

  • Πιθανές ακυρώσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται στον θεραπευτή τουλάχιστον 24 ώρες πριν την τέλεση του προγραμματισμένου ραντεβού. Ο θεραπευτής με τη σειρά του θα ανανεώσει την ημερομηνία τέλεσης του επόμενου ραντεβού σας.
  • Σε περίπτωση που υπάρξει ακύρωση σε διάστημα λιγότερο από 24 ώρες από την ώρα του ραντεβού αναλαμβάνετε το κόστος της χαμένης συνεδρίας. Εξαιρέσεις σε αυτό τον κανόνα αφορούν την ύπαρξη σοβαρών έκτακτων συμβάντων ή προβλημάτων υγείας.
  • Αν χάσετε το ραντεβού σας χωρίς να έχετε προηγουμένως ενημερώσει, αναλαμβάνετε το κόστος της χαμένης συνεδρίας.
  • Σε περίπτωση συνεχόμενων ακυρώσεων, ή παρατηρηθεί τάση για συχνές ακυρώσεις ασχέτως αν εμπίπτουν στο 24ωρο, αυτό υποδηλώνει έλλειψη ενδιαφέροντος ή σημαντικής ανάγκης για θεραπεία οπότε αυτή αναστέλλεται και καλείσθε να επικοινωνήσετε με τον θεραπευτή σας, όπου θα συζητηθεί η πιθανότητα συνέχισης ή ανεύρεσης άλλης εναλλακτικής προσέγγισης σε άλλο πλαίσιο.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ο λόγος που υιοθετείται η συγκεκριμένη γραμμή στο ιατρείο.

Μπορεί να ξενίζει ορισμένους, όμως το μέτρο αυτό έχει κριθεί αναγκαίο να εφαρμόζεται από ολοένα και αυξανόμενη μερίδα ψυχιάτρων και ψυχοθεραπευτών. Δεν αφορά την πλειοψηφία, αλλά ένα μικρό ποσοστό του κόσμου που επιδεικνύει αδιαφορία και έλλειψη σεβασμού.

Δεν υπάρχει λόγος να μην ενημερώσει εγκαίρως (πέραν μιας ανωτέρας βίας) ο θεραπευόμενος τον θεραπευτή ότι δεν μπορεί να έρθει στη συνεδρία που έχει κλείσει για να λάβει βοήθεια. Φυσικά και υπάρχει κατανόηση στις πιθανές δυσκολίες του θεραπευόμενου, αρκεί αυτό να συνεπάγεται σεβασμό προς το χρόνο του θεραπευτή σε συνάφεια με τις παραπάνω προϋποθέσεις. Είναι άραγε μονόπλευρη η ανάγκη σεβασμού στη σχέση γιατρού-ασθενή;

Ο χρόνος της συνεδρίας κλείνεται αποκλειστικά για τον κάθε ασθενή μια και ακολουθείται η διαδικασία των προκαθορισμένων ραντεβού. Όταν λοιπόν κάποιος θεωρήσει ότι μπορεί απροειδοποίητα να μην εμφανιστεί στο ραντεβού ή να το αιτιάται τελευταία στιγμή, ο χρόνος αυτός μένει κενός. Αυτό έχει ως συνέπεια

  • Να παρακωλύεται η θεραπεία του θεραπευόμενου που ακυρώνει
  • Να καθυστερεί η θεραπεία κάποιου άλλου ασθενή που το έχει ανάγκη, καθώς πολλοί ασθενείς ζητούν άμεση επίσκεψη με το γιατρό αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό λόγω πληρότητας.

Συνεδρίες online, τηλεψυχιατρική, τηλεσυνεδρίες, e-therapy

Αφορά την ψυχιατρική εξέταση, παρακολούθηση από ψυχίατρο και ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες από απόσταση μέσω υπολογιστή για όσους βρίσκονται μακριά σε άλλη πόλη ή χώρα ή δεν έχουν τη δυνατότητα για διάφορους λόγους να έρθουν δια ζώσης στο ιατρείο.

Ψυχιατρική Φαρμακευτική Αγωγή & Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Στο ιατρείο μας αποτελεί προτεραιότητα ο καθορισμός σωστής φαρμακευτικής αγωγής με πλάνο & υπευθυνότητα. Η θεραπεία με φάρμακα επιλέγεται σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη.

rTMS – Επαναληπτικός Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός

στη θεραπεία κατάθλιψης , ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής και άλλων ψυχικών διαταραχών.

Φωτοθεραπεία 

Χρήση έντονου άσπρου φωτός για την εποχική κατάθλιψη, την αυπνία και την υπερφαγία.

Φαρμακογονιδιωματική 

Στοχευμένη μελέτη της δράσης των φαρμάκων σε σχέση με το γονότυπο του ατόμου με στόχο την εξατομικευμένη και αποτελεσματική θεραπεία με λιγότερες παρενέργειες.

Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία από τον ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή Σπύρο Καλημέρη ή από έμπειρους συνεργάτες του εκπαιδευμένους σε διάφορες ψυχοθεραπευτικές σχολές.

Συχνά εφαρμόζεται παράλληλη ψυχιατρική και ψυχοθεραπευτική υποστήριξη στον ίδιο ασθενή από δύο θεραπευτές σε συνεργασία, με στόχο τη βέλτιστη παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας

Έκδοση Ψυχιατρικής Γνωμάτευσης

Για διορισμό/έναρξη εργασίας, έκδοση/ανανέωση άδειας κυνηγετικού όπλου μετά από προγραμματισμένη ψυχιατρική εξέταση.

Έκδοση πιστοποιητικού ΚΕΠΑ για αναπηρική σύνταξη λόγω ψυχικής διαταραχής

Πιστοποιητικό αναπηρίας – γνωμάτευση για σχιζοφρένεια, ψυχώσεις, διπολική διαταραχή, άνοια.

Επισκέψεις κατ’ οίκον

Η επίσκεψη κατ’ οίκον διεξάγεται κατόπιν συνεννόησης με τον ψυχίατρο και ανάλογα με το φόρτο του προγράμματός του στο ιατρείο.


Το ιατρείο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας στα Ιλίσια στην οδό Ορμινίου 34. Οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας